SKRÄDDARSYDDA FLEXIBLA LÖSNINGAR

Jostec erbjuder en komplett produktionslinje enligt kundens behov, från kavling av degen till påfyllning och hantering av bakplåten. Vår utrustning passar för mångsidig bearbetning av olika slags degar, från trendiga, glutenfria tunnbrödsdegar till traditionella glutenhaltiga degar.

Vi kan erbjuda lösningar både för formning av degar, dekoration och uppläggning av produkter och hantering av plåtar. Vi bygger upp linjen enligt kundens behov och önskemål. Oavsett om utgångspunkten är behov av tilläggskapacitet eller en optimerad användning av bagerilokalerna kan vi planera och förverkliga produktionslinjen tillsammans med vår kund för en så effektiv produktion som möjligt.

ROLLING UNITS

Degkavlare för korta och våta degar

Degtjocklek 1 – 5 mm.  Degens bredd kan väljas i intervallet 300 – 600 mm. Ingen tilläggskalibrering.

Lämplig för till exempel knäckebröd och glutenfri pizza.

Degmattan kan hanteras genom att strö ut frön etc., naggning, kapning m.m.

Som option en homogenisator, som kan användas för att blanda restdeg och ny deg och ta bort luftbubblor.

Degkavlare för glutenfria och torra degar

En flerstegsdegkavlare för tunna degmattor. Inmatningsenhet och två kalibreringsvalsar. Mjölning både undertill och på ytan. Degmattans minsta tjocklek cirka 1 mm, beroende på deg och behov. Degmattans standardbredd 600 mm, övriga bredder enligt överenskommelse.

Utmatningshastighet standard cirka 2 – 7 m/min.

Kavlar till exempel knäckebröd och pajskalsdeg. Passar också för hantering av glutenfri deg.

Degkavlare för jäsdegar.

En effektiv och skonsam linje för jäs- och andra glutenhaltiga degar. Passar för till exempel kaffebröd och frallor. I inmatnings­enheten formas ett tjockt degband skonsamt för att bevara degens jäskraft.  Efter en kort vilofas följer satellitkavling, kavling på tvären och kalibrering av degen. Vid behov kan man kalibrera degen två gånger som på bilden. Mjölning både undertill och på ytan.

Degmattans minsta tjocklek är cirka 2–3 mm beroende på degen och kalibreringarna. Degmattans standardbredd 600 mm, övriga bredder enligt överenskommelse.

Utmatningshastighet standard cirka 2 – 7 m/min.

Degkavlare för våta och sega glutenhaltiga degar

En degkavlare med flera arbetsmoment och -steg som hanterar degen varsamt och optimerat. Degen kapas i bitar i det första momentet och läggs upp på rad. Efter förkavlingen följer en vilofas.  Efter vilofasen bearbetas degen med en satellitkavlare. Därefter kavling på tvären och två kalibreringar. Antalet bearbetningar enligt behov. Mängden mjölning optimeras också. Degtråget kan utrustas med löstagbara plastskivor och oljesmörjning.

Degtjockleken 2 – 15 mm. Nominell bredd 600 mm. Lämpar sig till exempel för ciabatta-deg eller andra degar som kräver en skonsam behandling.

Uppslagsbord

Ett mångsidigt uppslagsbord, som lämpar sig för många behov. Passar för borstning, naggning, formning eller kapning i remsor, borttagning av restdeg, fuktning av kanterna, syltfyllning, vändning av remsor, rullning, dekorskärning och tvärkapning.

Linjens längd bestäms enligt behovet, 2 – 12 m.

Man kan välja bland ett omfattande sortiment av tilläggsutrustning. Genom ett urval skäreggar finns det möjlighet att dekorskära produkterna. Bordet kan antingen stå separat eller integreras som en del av produktionslinjen.

Bordshöjd standard 900 mm och bandbredd 650 mm. Det är också möjligt att få andra mått

DECO – dekorationsenhet

En enhet som placeras efter produktionslinjen och som kan innehålla följande moment:

  • Fuktning med vatten
  • Pensling med ägg
  • Smörjning för glans (med tllsatsmedel)
  • Ströspridning
  • Ostspridning

Vattenfuktning med finfördelad dimma. Äggpensling med en tallrikssmörjare. Överflödigt strö tas tillvara och kan cirkuleras (option) som på bilden. Man kan precisionströ direkt på produktraderna. Anläggningens längd är 1,5 meter eller mer, beroende på antal sektioner. Standardbredd 600 m. Kopplad till produktionslinjen, körs från linjens manövercentral.

Transportörerna utformas antingen som band eller galler. Transportören är indelad i sektioner för att inte materialen skall blandas.

Hela anläggningen är försedd med låsbara hjul. Det är lätt att förflytta den till tvättning.

Påfyllningsenhet

En lösning för påfyllning i en riktning, till exempel efter en maskin för frallor eller då bakplåten kan flyttas. På bilden visas ett justerbart plåtställ. Bakplåtarna kan fyllas på i längdled eller på tvären. Påfyllningen kan ställas in i förhållande till bandets hastighet, påfyllningssträckan och fördröjningen.

Påfyllningsväg 200 - 700 mm med standardutrustning. Bandbredd med standardutrustning 650 mm.

Flera olika måttalternativ kan fås på begäran. Bandets drivning sker med kuggrem, vilket ger en tyst och mjuk påfyllning. Den öppna konstruktionen gör den dagliga rengöringen och underhållet enkelt.

Påfyllningsenheten kan anslutas till linjen eller fungera separat. (Manövercentralen fattas på bilden). Anläggningens längd beror på höjdskillnaden mellan inmataren och påfyllningshöjden och bandets stigvinkel.

Påfyllningsenhet

För påfyllning i två riktningar. Fyller på bakplåten i både längdled och på tvären. Med påfyllningsenheten kan man fylla på bakplåten optimalt utan att beröra produkten med händerna. Linjen kan vara vänster- eller högerhänt. Bandbredd för standardanläggningen är 650 mm och den längsta påfyllningsvägen är 700 mm.

Synkrontransportören som ingår i anläggningen är försedd med låsbara hjul, som gör att det är lätta att koppla loss den för tvättning. Anslutning sker med snabbkopplingar. Synkrontransportören transporterar produkterna på galler.

Bandets drivning sker med kuggrem, vilket ger tyst och mjuk påfyllning. Den öppna konstruktionen gör den dagliga rengöringen och underhållet enkelt. Kan anslutas till linjen eller fungera separat. (Manövercentral utan pekskärm på bilden).

Anläggningens längd beror på höjdskillnaden mellan inmataren och påfyllningshöjden och bandets stigvinkel.

Dragpåfyllningsenhet

En påfyllningsenhet för industriell produktion för förflyttning av produkter till jäsning eller direkt till ugnen. Man kan välja mellan standardbandbredderna (B) 400 och 650 mm. Bredare band enligt överenskommelse. Maximal bredd 1,5 m.

Draglängder (A) från 1 meter upp till 4 meter.

Påfyllning direkt på bräderna till jässkåpet och jästunneln eller direkt till ugnen med en gallertransportör som på bilden. Man kan välja påfyllning per produktrad, grupp eller totalbredd. Fotocellstyrning. Påfyllningshöjderna (H1) och zonerna (H2) samt linjens orientering är valbara.

Påfyllningsenheten är försedd med en stigande påfyllningskil och automatisk styrning av bandet. (Manövercentralen saknas på bilden).

Plåthantering

Ersätter tunga och enformiga arbetsmoment.

Flyttar ogräddade produkter från produktionslinjen till påfyllningsenheten (1), som lägger upp en lämplig mängd för påfyllning. Bakplåtarna från plåtlyftaren (2), dit bakplåtsvagnen levereras. Automatisk lyft av plåtarna på transportören (4). På bilden finns utrustning för täckning med bakplåtspapper (3), som brer ut papper på plåtarna innan produkterna läggs upp.

Transportör med 9 platser. Det är möjligt att installera en automat för fyllning på toppen och vidaretransport efter transportören. Kapacitet för pappersutbredning cirka 350 - 400 plåtar/h, annars mer än 500 plåtar/h.

Dimensionerna på bilden baserar sig på plåtformatet 450 x 600 mm och standardpåfyllningsenheten med 650 mm band och 700 mm påfyllningsväg.

Hela anläggningen har samma manövercentral, där logikstyrningen sker med pekskärm.

Utrustning för pappersutbredning på linjen

Utrustning för pappersutbredning för placering efter produktionslinjen.
Funktionsprincip:

- De ogräddade produkterna som kommer från produktionslinjen matas på transportören till utrustningen för pappersutbredning.
- Pappret matas ut från rullen (1) som ett kontinuerligt band.
- Pappret kapas med giljotinen (2) till bestämda mått mellan produktraderna.
- Pappret sugs fast mot bandet med undertryck (3).
- Produkterna fortsätter på det kapade pappret till följande band för fortsatt hantering.

Pappersrullens bredd 300 – 800 mm. Maximal diameter för rullen cirka 700 mm som standard. Linjens minimihöjd bestäms av pappersrullen, som placeras under transportören.

Utrustning för pappersutbredning för en sluten plåt- eller bakbrädeslinje

Brer ut papper på den tomma bakplåten samtidigt som plåten körs ut från hörnet. Produkterna placeras på plåten direkt efter att pappret bretts ut. Kapaciteten beror bland annat på plåtens dimensioner, till exempel 350 plåtar per timme.

Bakplåtspappret matas ut från rullen (1), kapas och placeras på plåten. Plåtens längd (L) t.ex. 800 - 2000 mm.

Plåtens/papprets bredd t.ex. 400 - 800 mm. I en 700 mm pappersrulle finns över 7 km papper. Det papper som används är vanligen silikonbehandlat på bägge sidorna (41 g/m2).

COOLING SPIRAL

A reliable and durable cooling spiral. External transmission enables almost any variations of feeding and output of the products.