Jostec Oy har specialiserat sig på konstruktion och tillverkning av bagerimaskiner och produktionslinjer för livsmedelsindustrin. Jouko Saarinen grundade Jostec Oy år 1980. Vårt trumfkort är vår erfarenhet av produktionslinjer för bageriindustrin från flera decennier och att vi har förmågan att lyssna till våra kunder, vilket gör oss till en betrodd partner för många av våra långvariga bagerikunder. Vi agerar som partner för kunderna i deras kontinuerliga utvecklingsarbete. Jostec Oy är ett solitt, privatägt företag, som finns i Tarvasjoki i sydvästra Finland, nära goda nationella och internationella kommunikationer.

Genom ett företagsförvärv år 2017 övergick ägarskapet i Jostec Oy till den nuvarande verkställande direktören Ari Lindholm. Vi är marknadsledande som leverantör av produktionslinjer för bagerier i Finland och vi har ett täckande nät av återförsäljare i Norden.

Den finländska bakgrunden garanterar att vår utrustning håller en hög kvalitet och driftsäkerhet. Vårt eget installations- och utvecklingsteam ser till att vårt specialkunnande inom bagerisektorn bevaras och utvecklas också i fortsättningen.