EN PÅLITLIG PARTNER PÅ UTVÄCK­LING AV PRODUK­TER

EN TILLFÖRLITLIG PARTNER FÖR UTVECKLING AV ERA PRODUCTER

Affärsidén bakom Jostec Oy är att utveckla produktionsmetoder, som gör det möjligt för våra kunder att bygga upp en lönsam och konkurrenskraftig affärsverksamhet. Vi har specialiserat oss på att utveckla och tillverka bagerimaskiner och produktionslinjer för livsmedelsindustrin.
Tack vare vår erfarenhet och vårt kontinuerliga utvecklingsarbete har vi fått ett starkt förtroende och nått framgång hos våra kunder.
Enligt era behov kan vi antingen erbjuda en hel produktionslinje eller alternativt de moduler ni behöver för er nuvarande linje.

Kavling av degen från inmatningsfickan till kalibreringsstationen via flera varsamma moment. Antalet bearbetningssteg och hanteringsmetoder för degen varierar beroende på receptet. Ett jämnt degband är klart för ytterligare hantering.

1.0

Några exempel på vad man kan utföra med hjälp av linjen är skärning, formning och dekoration. Den skräddarsydda produktionslinjens längd är beroende av antalet hanteringsmoment. Produkterna är sedan klara för gräddning.

2.1

Automatisk avsättning på plåtar minskar det manuella arbetet och ökar kvaliteten. Man kan bestämma antalet produkter på plåten i programmet. Programmet kan också modifieras helt flexibelt.

3.0_logo_blur

En plåt som är fylld med produkter kan automatiskt flyttas till en ställning. Hanteringen av plåtarna kan göras genom att man automatiserar lyftet av plåtarna från transportbanan. Plåten kan täckas med papper vid behov, placeras i ställningen och ställningarna kan skiftas.

4.3_blur

MER MÖJLIGHETER GENOM SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Vi har särskilda kunskaper om olika degar och hur de beter sig samt vilka speciella krav olika degtyper ställer. Utmana oss med en ny produkt – vi kommer gärna på besök för att kartlägga era behov; oavsett om det handlar om en modifikation av er nuvarande linje, ett utvidgningsbehov eller konstruktion och uppbyggnad av en hel produktionslinje från grunden.

JOSTEC OY FÖRÄNDRAS MED VÄRLDEN OMKRING

Jostec Oy har under nästan 40 års tid konstruerat och tillverkat produktionslinjer för livsmedelsindustrin med specialkunnande inom bagerimaskiner. Jouko Saarinen, som grundande Jostec Oy, sålde företaget våren 2017 till det nya ägarparet Ari och Kati Lindholm. Under deras ledning utvecklar Jostec Oy nu nya produkter för nya marknader, vilket gör att man ännu bättre kan ta hand om de skiftande behoven hos både nuvarande och nya kunder. Jostec Oy fortsätter alltså som ett familjeföretag, där både ägarna och medarbetarna trivs på sitt jobb.